1   Leave Hoek van Holland 1.4km    
 
 
   
        1.4km 00h02
2
N211
E25
TakeN211 / E25 / E30 1.1km    
 
 
   
        2.5km 00h04
3
N220
E25
Turn right: N220 / E25 8km    
 
 
   
        10km 00h11
4
A20
E25
Turn right: A20 / E25 towards:
Maasland
Vlaardingen
Rotterdam
11km    
 
 
   
    Passing close to Vlaardingen   20km 00h16
    Head towards:
Ring Rotterdam (zuid)
Zierikzee
Europoort
Havens 500-9900
  21km 00h17
        22km 00h17
5
A4
Close to Knooppunt Kethelplein, continue along: A4 7km    
 
 
   
    Head towards:
Zierikzee
Dordrecht
Nijmegen
Havens 1000-2800
  26km 00h20
        28km 00h21
6
A15
Close to Knooppunt Benelux, continue along: A15 8.5km    
 
 
   
    Passing close to Knooppunt Vaanplein   35km 00h26
    Head towards:
Exit 19a
Zuidplein
Ahoy
Zierikzee
Roosendaal
Havens 1200-2000
  36km 00h26
    Head towards:
Zierikzee
Roosendaal
  36km 00h26
        37km 00h27
7
A29
Close to Barendrecht, continue along: A29 1.6km    
 
 
   
  Take the exit towards:
Exit 20
Barendrecht
Heerjansdam
Carnisselande
  38km 00h28
        39km 00h29
8
Kilweg
Continue along: Kilweg towards:
Ring Barendrecht
Heerjansdam
1.6km    
 
  
   
        40km 00h30
9   At the roundabout, take the 1st exit Continue along: Derde Barendrechtseweg 0.7km    
 
 
   
        41km 00h31
6   Turn left: Achterzeedijk 1.2km    
 
  
   
        38km 00h28
7   Continue along: Zuidelijke Randweg 0.4km    
 
  
   
        38km 00h28
8   At the roundabout, take the 2nd exit (left) Continue along: Boomgaardweg

FOLLOW SIGNS SCOOT/RALLY

0.8km    
  Destination: Heerjansdam, Molenwei   41km 00h42